QBIC

Prefabricated Bathroom
About UsContact Us
ห้องน้ำสำเร็จรูป
Why Choose

ห้องน้ำสำเร็จรูป

ทำไมต้อง QBIC Bathroom

ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom เป็นนวัตกรรมงานห้องน้ำสำเร็จรูปที่จะมาแทนงานก่อสร้างแบบเดิม ๆ ที่หน้างานเท่านั้น และนี่คือทางเลือกใหม่ที่มีมาตรฐาน โดยผ่านการดูแลทุกขั้นตอนการผลิตในโรงงานครบวงจร จึงช่วยให้การส่งมอบงานลูกค้าไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป สามารถรองรับงานออกแบบของสถาปนิกเหมือนกับงานก่อสร้างแบบเดิม เหมาะกับงานอาคารสูงที่มีจำนวนและแบบที่เหมือนกัน เพราะจะช่วยให้การผลิตทำได้เร็ว สอดคล้องกับการจัดสายผลิตในโรงงาน เมื่อผลิตและตรวจสอบคุณภาพเสร็จจากโรงงาน QBIC Bathroom จะถูกขนย้ายเข้าหน้างานและยกเคลื่อนย้ายเข้าวางในตำแหน่งที่เตรียมไว้ ปรับระดับด้วยเหล็กรองฐาน ยึด QBIC Bathroom ด้วยเหล็กฉากเข้ากับโครงสร้างอาคาร ต่อท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งเข้ากับท่อของอาคาร และต่อสายเมนไฟฟ้าไปยังกล่องพักสายที่ติดตั้งไว้ด้านบนของ QBIC Bathroom ทั้งหมดนี้จะดำเนินงานโดยช่างผู้ชำนาญงานของบริษัทฯ

ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC

Prefabricated Bathroom
ห้องน้ำสำเร็จรูป
Mission and Vision

Quality

ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ทุก ๆ ยูนิตจะถูกผลิตตามแบบที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าในโรงงาน โดยตลอดกระบวนการผลิตจะมีการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานโรงงานและผ่านขั้นตอนการทดสอบต่าง ๆ เพื่อรับรองคุณภาพก่อนส่งมอบลูกค้า

ห้องน้ำสำเร็จรูป
ห้องน้ำสำเร็จรูป ราคา
Mission and Vision

Value

ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่หน้างานก่อสร้าง เช่น ลดการจัดเก็บวัสดุ ลดการดูแลวัสดุ ลดความเสียหายที่เกิดจากการบริหารสินค้าคงคลัง ลดจำนวนช่างฝีมือแรงงาน รวมถึงการที่ต้องสูญเสียช่วงเวลาที่รองานก่อสร้างและยังควบคุมต้นทุนได้คงที่ จึงทำให้โครงการมีต้นทุนที่ต่ำสามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่ง

ขายห้องน้ำสำเร็จรูป
ขายห้องน้ำสำเร็จรูป
Mission and Vision

Time Saving

ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ช่วยลดเวลาการก่อสร้างอย่างน้อย 2 -3 เดือน จากการผลิตในโรงงานขนานไปกับการก่อสร้างของโครงการ โดยโรงงานวางแผนการผลิตแบบสายพาน จึงทำให้ผลิตงานได้อย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานทุกยูนิต พร้อมส่งเข้ามาที่หน้างานก่อสร้างตามแผนงานของโครงการ อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายในแนวดิ่งและแนวนอน ติดตั้งง่ายใช้แรงงานน้อย

ห้องน้ำสำเร็จรูป
ห้องน้ำสำเร็จรูป
Mission and Vision

Convenience

ห้องน้ำสำเร็จรูป QBIC Bathroom ช่วยจัดการปัญหาความยุ่งยากในการประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้จัดจำหน่ายวัสดุต่าง ๆ โดยโรงงานจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดการงานทั้งหมดแทนลูกค้า จึงทำให้ได้รับความสะดวก

ผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป
ห้องน้ำสำเร็จรูป
Contact

ติดต่อเรา

ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล

ซอย บรมราชชนนี 73 แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ติดต่อสอบถาม

ออฟฟิศ  :  02-887-6006  ต่อ  222
สายตรง  คุณทัศพล  :  081-552-6723
Line ID  :  tasaphol2505  
Email  :  tasaphol@thanakoon.com 
Facebook  :  Q-BIC Bathroom

รับผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป